Risk Yönetimi Testi

1.    Aşağıdakilerden hangisi faiz oranı değişiklikleri karşısında bir bononun fiyatının ne ölçüde değişeceğini belirleyen faktörler arasında yer alır?

 

 

 

 

 

2. Vadeye kalan süre ile faiz oranı riski arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

 

 

 

 

3. Kupon ödemelerinin sayısı ile faiz oranı riski arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

 

 

 

 

4. Bir tahvilin anapara ve faiz ödemelerinin tamamını elde etmek için gerekli olan ortalama süreye ilişkin bir ölçüt nasıl adlandırılır?

 

 

 

 

 

5. Bir ekonomide faiz oranının %10’dan %12’ye çıkması durumunda efektif vadesi 2,25 yıl olarak hesaplanan bir tahvilin piyasa değerinde meydana gelecek değişme oranı yaklaşık yüzde kaçtır?

 

 

 

 

 

6. Bir tahvilin kupon ödeme oranı ile efektif vadesi arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

 

 

 

 

7. Bir banka $ cinsinden 1 milyon dolar açık pozisyon taşımakta iken 1$ = 100 YTL’den 1$ = 100 YTL’ye yükselirse, devalüasyon karı kaç milyon YTL’dir? 

 

 

 

 

 

8. Belli nitelikteki ve miktardaki bir malın veya finansal varlığın sözleşme tarihinde belirlenmiş bir fiyattan gelecekte belirli bir tarihte teslimini hükme bağlayan standartlaştırılmış sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

 

 

 

9. Aşağıdaki türev ürünlerden hangisi satın alan tarafı yükümlülük altına sokmayarak hak sahibi yapmaktadır? 

 

 

 

 

 

10. Faiz oranlarında artış bekleyen bir yatırımcı, portföyündeki tahvillerin efektif vadesini bildiği sürece, sermaye kaybını minimize etmek için aşağıdaki önlemlerden hangisini alacaktır? 

 

 

 

 

 

11. Faiz oranı ve kur risklerinden  kaynaklanan sermaye kaybına uğrama olasılığını azaltan finansal stratejiler nasıl adlandırılır?

 

 

 

 

 

12. Getirisi diğer finansal araçların getirisine bağlı olarak belirlenen finansal araç aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

 

 

 

13. Finansal varlıkları ellerinde bulunduran kişi ve firmaların karşı karşıya kaldığı riskler içinde en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

 

 

 

14. Yabancı paranın değerinin değişmesiyle ortaya çıkacak kara ne ad verilir? 

 

 

 

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi bir finansal kuruluşun mevcut kar marjının, işleme konu olan yabancı paraların fiyatlarında meydana gelen değişmeler sonucu azalması olasılığıdır?

 

 

 

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin bilançosunun aktifinde ve pasifinde aynı tutarda ve cinste yabancı para bulunmamasından kaynaklanan zarara uğrama olasılığıdır?

 

 

 

 

 


Soru 1 Toplam 16 Soru
ozguven_testi
Bayilik Testi
basari_testi