Pazarlama Testi

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kavramına ilişkin yapılan tanımlarda yer alan ortak unsurlardan biri değildir?

 

 

 

 

 

Ekonomi ve işletme bilimi aşağıdakilerden hangisinin karşılanmasına yöneliktir?

 

 

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un gereksinimler hiyerarşisinde yer almaz?

 

 

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi gereksinimlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

 

 

 

 

 

Yoksunluk durumunu giderecek olan mal ve hizmetlere karşı duyulan eğilime ne ad verilir?

 

 

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi değişim koşullarından biri değildir?

 

 

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın değişim sürecine katılmasının nedenlerinden biri değildir?

 

 

 

 

 

Talebin arzdan çok olduğu kıtlık dönemlerinde geçerli olan pazarlama anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş (müşteri merkezli) pazarlama düşüncesini başarılı biçimde uygulayabilmesi için bir işletmenin yapması gerekenlerden biri değildir?

 

 

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının elemanlarından biridir?

 

 

 

 

 


Soru 1 Toplam 10 Soru
ozguven_testi
Bayilik Testi
basari_testi