İş Kurma Testi

Girişimcilik işletmenin hangi döneminde yapılmalıdır?

 

 

 

 

 

Girişimcinin kâr fırsatları yakalama yeteneklerini ön plana çıkartan girişimcilik ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi girişimci kişilik özelliklerinden birideğildir?

 

 

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi iş modeli oluşturulurken sorulması gereken sorulardan birideğildir?

 

 

 

 

 

Altın üçgenin oluşturulması için gerekli kavramlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

 

 

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi iş modeli bileşenlerinden biri değildir?

 

 

 

 

 

Teknik, finansal, pazarlama ve tasarım ile ilgili bilgiler aşağıdaki tasarım süreci basamaklarından hangisinde bulunmalıdır?

 

 

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi tasarım kararları içinde yeralmaz?

 

 

 

 

 

Kültür ve girişimcilik arasındaki etkileşimin bazı toplumlarda diğerlerine göre daha güçlü olabildiğini, göçmenler üzerindeki çalışması ile açıklayan araştırmacı kimdir?

 

 

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik politika önlemlerinden biri değildir?

 

 

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik ikliminin ülkeden ülkeye farklılık gösteren faktörlerinden biri değildir?

 

 

 

 

 

Girişimcilik sürecinde teknolojik buluşların ve yenilik konusunun önemini vurgulayan yönetim bilimci kimdir?

 

 

 

 

 

Franchising sözleşmesine göre belli bir hizmet ya da süreci kullanma iznini alan işletmeye ne ad verilir?

 

 

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi franchising ile elde edilebilecek faydalardan biri değildir?

 

 

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinden birideğildir?

 

 

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kullanması gereken defter ve belgeler içinde yer almaz?

 

 

 

 

 

Anonim şirketin ana sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin zorunlu olarak bulunması gerekmez?

 

 

 

 

 

Girişimcinin kurulu bir işi kapatma kararı verdikten sonra vergi dairesine verilecek bildirime ne ad verilir?

 

 

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin başarısızlık nedenlerinden biri değildir?

 

 

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi tasfiye memurunun üstlendiği görevler arasında yer almaz?

 

 

 

 

 


Soru 1 Toplam 20 Soru
ozguven_testi
Bayilik Testi
basari_testi